QR Koder 

Vi satsar på QR koder på våra maskiner.
Enkel sätt att få fram information och viktiga dokument på hyresmaskinerna, T,ex Miljödokument, Besiktningsintyg, Kemikalieförteckning m,m 

Du som kund kan enkelt scanna ettiketten med din mobilkamera och komma in på maskinens sida. du hittar maskin information service beställning, rapportering.

Detta system är framtaget av Blippa. Är ni själva intresserad av gå in på www.blippa.com för mer information 

Scanna gärna demo ettiketten nedan